web analytics

Xarxa de clavegueram Vacarisses

Si2Geo

Client: Gicsa

Control d’una obra gran pel que fa a superfície ja que es compon de 4 km de col·lectors d’aigües residuals a la urbanització de la Coma. La nostra feina consisteix en portar el control dels moviments de terres per part de l’empresa constructora, a més de realitzar els replantejaments dels col·lectors de la xarxa de clavegueram i els elements que la composen, com els pous, escomeses, sobreeixidors i elements de recollida d’aigua pluvial.

Primerament em estudiat el projecte, i em presentat una nova proposta de rasants de col·lectors per tal d’aconseguir millores constructives que poden beneficiar al nostre client.

Em replantejat totes les rasants dels col·lectors a fi i efecte de facilitar la feina a una màquina rasadora i les màquines giratòries excavadores que han executat les excavacions, portant al mateix temps el control dels moviments de terres realitzats.

També s’han construït dos carrers nous, dels quals, un conté un mur de contenció. En aquest cas, s’han tingut en compte els límits amb els veïns i les zones expropiades ja sigui temporal,com permanentment, a fi i efecte, d’ocasionar les mínimes molèsties.

Finalment es realitza un projecte d’Asbuild.