web analytics

Topografia i gestió cadastral segona versió

En gran nombre d’ocasions es necessita disposar d’una representació del terreny amb la màxima minuciositat i detall, des d’una simple parcel·la fins a tot un territori.

A si2 geomàtica i topografia desenvolupem treballs i projectes de topografia. aixecaments topogràfics, replantejaments, control d’obres i projectes, i consultoria en àmbits de la propietat.

Utilitzem les eines necessàries per la gestió dels treballs que s’esdevenen de l’obra civil, cadastre, afectacions per planejaments, etc. disposem d’experiència per a desenvolupar i elaborar projectes en aquests àmbits amb el suport de les eines més avançades i amb l’utilització del software adeqüat per treure el màxim rendiment als coneixements que apliquem a la nostra feina.

[colio id=”topografia”]