web analytics

Tanatori a El Morell

Si2Geo

Client: Gicsa

Suport topogràfic en la construcció de l’edificació del tanatori de El Morell. Encaix de l’obra, replanteig de cimentacions i del col·lector a la xarxa existent.