web analytics

Sobre Nosaltres

Home Sobre Nosaltres

En gran nombre d’ocasions es necessita disposar d’una representació del terreny amb la màxima minuciositat i detall, des d’una simple parcel·la fins a tot un territori.

A si2 geomàtica i topografia desenvolupem treballs i projectes de topografia. aixecaments topogràfics, replantejaments, control d’obres i projectes, i consultoria en àmbits de la propietat.

Utilitzem les eines necessàries per la gestió dels treballs que s’esdevenen de l’obra civil, cadastre, afectacions per planejaments, etc. disposem d’experiència per a desenvolupar i elaborar projectes en aquests àmbits amb el suport de les eines més avançades i amb l’utilització del software adeqüat per treure el màxim rendiment als coneixements que apliquem a la nostra feina.

Oferim una àmplia cartera de serveis vinculats al coneixement exhaustiu de la realitat econòmica i social del nostre entorn immediat mitjançant tècniques de captura de dades, treball de camp, geolocalització i anàlisi de la informació geogràfica.

En concret estem especialitzats en l’elaboració de censos de comerç, establiments industrials, naus disponibles i altres activitats econòmiques. la informació recollida permet generar coneixement per a l’estudi de la incidència de l’activitat comercial en l’ús de l’espai urbà, avaluar les mesures preses pels diversos agents polítics i econòmics i proposar pautes de dinamització.

Equip multidisciplinar i jove especialitzat en topografia, ordenació del territori i GIS. Els diferents professionals que composen el nostre equip tenen més de quinze anys d’experiència en diferents projectes, tant de recerca en entorns universitaris com en l’empresa privada.

Malgrat la nostra especialització en temes de topografia i territori hem treballat també en altres projectes i entorns que ens han donat una visió perifèrica i complementària. Sumem al nostre equip experiència en la redacció de plans d’empresa, de marketing, de sistemes de seguretat, agricultura, medi ambient…