web analytics

Control i replantejaments d’obres i projectes

A partir del concepte de projecte, dels plànols topogràfics de base i de la informació de la topografia de suport, definim replanteig com la “materialització de forma adequada en l’espai dels punts bàsics que defineixen un projecte”.

Un cop projectada una obra, ens trobem amb els plànols que representen les seccions, la forma i les dimensions de la obra, tant en planta com en alçat i si està georeferenciat, obtindrem la posició exacta dins del sistema de coordenades utilitzat.

En qualsevol cas, en un bon projecte tot està perfectament determinat i la nostra feina és plasmar-lo a l’obra, per això podem determinar que: “Replantejar és fer topografia al revés”

[vc_gallery ids=”3946,3947,3948,3949,3950″ columns=”3″ masonry=”” indents=”yes”]