web analytics

Construcció Col·lectors i urbanització Carrer Cristòfor Colom a Blanes

Si2Geo

Client: Gicsa

A la construcció d’un calaix de dimensions 2×2, em sigut els encarregats de controlar els moviments de terra, la rasant del calaix col·lector d’aigües pluvials del col·lector i realitzar el replanteig de tota la obra. Creació de noves rasants al carrer Cristofor colom.