web analytics

Càlcul i certificació de Volums, superfícies i control de moviments de terres

En un projecte, es dóna el nom de “Moviment de terres” a totes les operacions d’excavació o terraplenat destinades a la construcció d’una obra.

És necessari poder avaluar els volums de les terres que es mouen, ja sigui per què es desmunten o per què s’aboquen sobre un altre terreny, amb la finalitat que la obra ocupi la forma projectada en el projecte.

[vc_gallery ids=”3942,3943″ columns=”3″ masonry=”” indents=”yes”]