web analytics

Bloc Sig2

Home Bloc Sig2

Hotel Mansión de Lucy Port Aventura

Client: Ute Gold River (Acciona –Gicsa)  Replanteig d’edificacions i aparcament. Control de terres i d’asfalt, projecte d’As Build.

Construcció Col·lectors i urbanització Carrer Cristòfor Colom a Blanes

Client: Gicsa A la construcció d’un calaix de dimensions 2×2, em sigut els encarregats de controlar els moviments de terra, la rasant del calaix col·lector d’aigües pluvials del col·lector i realitzar el replanteig de tota la obra. Creació de noves...

Nova urbanització Les Deveses a El Vendrell

Client: Excavacions Morgades Tasques de control de moviments de terres i justificació de les mateixes dels diferents carrers construïts.

Mercat Municipal de Creixell

Client: Excavacions Morgades En aquesta obra em estat els encarregats de portar el control dels moviments de terres per part de la empresa encarregada de realitzar les excavacions. Control de desmunts i terraplens mitjançant perfils transversals…..